utställningar


Vi  tar hand om ditt utställningsprojekt från idé till invigning. Vi producerar också enstaka montrar, eller står för idé, manus och formgivning. Vi kan också fungera som projektledare för utställningar som byggs med våra anställda eller personal från annnat håll. Vi är kort sagt öppna för alla lösningar, med utgångspunkt från kundens behov.

Vårt ämneskunnande och vår idérikedom tar vi med oss i alla projekt vi går in i. Vi hittar ständigt nya sätt att utnyttja datorer, elektronik och material av skilda slag för att ge utställningsbesökare nya spännande upplevelser.

Vi anlitas för arbeten över hela landet. Några av våra senaste kompletta utställningar/naturum är naturum vid Fulufjället, Ammarnäs, Hemavan, Siljansnäs i Dalarna, Rovdjurscentrum i Orsa och EKA Miljörum i Bengtsfors.

Naturum Dalarna